Լագունա Հյուրանոց

Լագունա հյուրանոցը տեղակայված է Վանաձորի կենտրոնից 2կմ հեռավորության վրա՝հանգիստ վայրում,որտեղից բացվում է հրաշալի տեսարան դեպի մոտակա լեռները:Զբոսաշրջիկների և գործնական նպատակով ճամփորդողներին կգոհացնեն ժամանակակից կահավորումը,հարմարությունները,հրաշալի սպասարկումն ու անձնակազմի սիրալիրությունը:

 

Տեսնել ավելին...

ՄԱԳ ՀԱՅ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՏՈՒՆ

Մագհայ զբոսաշրջային տունը գտնվում է Վանաձոր քաղքաի կենտրոնում: Զբոսաշրջային տունն ունի հիանալի կանաչապատ այգի, որտեղ հյուրերը կարող են վայելել իրենց հանգիստը: Հյուրերը կարող են օգտվել նաև ամառային սրճարանում մատուցվող համեղ և յուրօրինակ ուտեստներից:

 

Տեսնել ավելին...

Ալեքսանդրապոլ Հյուրանոց Գյումրի

«Ալեքսանդրապոլ»  հյուրանոցը տեղակայված է Գյումրու կենրոնական հրապարակից ոչ շատ հեռու: Այն շքեղ ինտերիերով, սիրալիր և պատրաստակամ հյուրընկալությամբ և անկրկնելի արվեստի ստեղծագործություններով հաստատություն է, որոնք կդարձնեն ձեր հանգիստը անմոռանալի ու հարմարավետ: 

 

Տեսնել ավելին...

Վանատուր Հյուրանոցային և Ռեստորանային Համալիր

г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ¶ÛáõÙñÇÝ, áñÁ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç Ï»ÝïñáÝÝ ¿: г۳ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùdzÛÇ  å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ùáï ¿ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¶ÛáõÙñÇÝ: ¶ÛáõÙñÇÝ ÑÇÝ ¨ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù ¿ ,  Ñ³Û Ù»Í  åá»ïÝ»ñ ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ¨ ÐáíѳÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç , ³ß˳ñѳÑéã³Ï ¹»ñ³ë³Ý ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³ÝÇ /üñáõݽÇÏÇ/   ¨ ³ÛÉáó ѳÛñ»ÝÇùÝ ¿: 

 

Տեսնել ավելին...

Վիլլա Կարս

Գյուրիի առաջին բուտիկ-հյուրանոցը համադրում է արդիական և հնօրյա ոճերը:  21-րդ  դարի հարմարավետությունը և նախկին օրերի հմայքը թույլ են տալիս  նորովի բացահայտել Հայաստանի «երկրորդ քաղաքը»:

 

Տեսնել ավելին...

Ավելին հոդվածներ...

  1. Նանե
  2. Արաքս Հյուրանոց