Դասակարգում

§  2 ADL + 2 CHD (2-6) (2-12) - 2 մեծ + 2 երեխա  (առաջին երեխան 2-6 տ.)երկրորդը -  6-12 տ.)

§  2 ADL + 2 CHD (6-12) - 2 մեծ + 2 երեխա 6-12 տ.

§  3ad + 1 CHD (2-12) - երեք տեղանող + երեխա 6-12 տ. (Family room)

§  3ad + 2ch (2-12) - երեք տեղանոց + երկու երեխա 2-12 տ. (Family room)

§  3ad + 2ch (2-12)(2-6) - երեք տեղանոց + 2 երեխա: առաջին երեխան 2-12 տ.,երկրորդը - 2-6 տ. (Family room)

§  3ad + 2ch (2-6) - երեք տեղանոց + 2 երեխա 2-6 տ. (Family room)

§  4ad + lch (6-12) - 4 տեղանող + 1 երեխա 6-12 տ.

§  4ad + lch(2-5) - 4 տեղանոց + 1 երեխա 2-5 տ.

§  5ad – 5 տեղանոց

§  BO (bedonly) - տեղաբաշխում առանց սնունդի

§  CH - մեծ երեխա, մինչև12 տ., որոշ հյուրանոցներում 15 տ.

§  ch - փոքր երեխա, 0-6 տ.

§  DBL - երկտեղանոց համար երկտեղանոց անկողնով

§  DBL + 2 CHD (2-6) - 2 մեծ + 2 երեխա 2-6 տ.

§  DC - մեծ երեխա + 2 մեծ

§  Dc - փոքր երեխա + 2 մեծ

§  EXB(extra bed) - երկտեղանոց + լրացուցիչ անկողին

§  Inf (infant) - երեխա 0-2 տ.

§  Qdpl - 4 տեղանոց համար

§  SC - մեծ երեխա + 1 մեծ

§  Sc - փոքր երեխա + 1 մեծ

§  SGL - մեկտեղանոց համար

§  Tripl- 3 տեղանոց համար

§  Tripl + 1 CHD (2-6) - 3 տեղանոց + երեխա от 2-6 տ. (Family room)

§  TWIN - երկտեղանոց համար երկու առանձին անկողիններով